Petycje - 2018

Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 roku w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

Petycja złożona z wyrażeniem zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje w szczególności dodanie w treści powyższego rozporządzenia zapisu znoszącego obowiązek przewożenia broni w środkach transportu publicznego w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych.

Petycja wpłynęła do MSWiA w dniu 18 września 2018 r.

Trwa analiza treści petycji.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry