Petycje - 2017

Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu

Petycja złożona z wyrażeniem zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje w szczególności złagodzenie przepisów powyższego rozporządzenia w zakresie warunkowego dopuszczenia do służby w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu kandydatów cierpiących na alergiczne nieżyty dróg oddechowych nieupośledzające sprawności ustroju.

Petycja została przekazana do MSWiA w dniu 18 grudnia 2017r.

W dniu 1 marca 2018 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 16.01.2018
Data modyfikacji 16.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry