Petycje - 2017

Petycja w sprawie zmiany przepisów o samorządowych kolegiach odwoławczych

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie jego danych osobowych. Według autora, konieczna jest zmiana przepisów o samorządowych kolegiach odwoławczych w szczególności w zakresie zasad wyłaniania kandydatów na prezesa kolegium, wprowadzenia systemu punktów karnych wobec błędnie orzekających członków kolegium oraz utworzenia powszechnie dostępnej bazy wszystkich orzeczeń samorządowych kolegiów odwoławczych.

Petycja została przekazana do MSWiA przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w dniu 19 grudnia 2017 r.

W dniu 4 stycznia 2018 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry