Petycje - 2017

Petycja w sprawie obowiązku stosowania określonych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków wysokich powstałych w tzw. technologii „wielkiej płyty

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie jego danych osobowych. Według autora, konieczna jest zmiana przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie zmniejszenia nadmiernych obowiązków właścicieli i zarządców budynków wysokich powstałych w tzw. technologii „wielkiej płyty.”

Petycja została przekazana do MSWiA przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 2 października 2017 r.

W dniu 27 października 2017 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 11.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry