Petycje - 2016

Petycja w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków mieszkalnych oraz bezpieczeństwa i porządku w gminach

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje m. in. dodanie do przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej szczegółowych obowiązków nakładanych na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Petycja została przekazana do MSWiA w dniu 20 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2016 roku, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sprawę przekazano zgodnie
z częściową właściwością celem rozpatrzenia również do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska.

W dniu 18 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu w zakresie pozostającym we właściwości MSWiA.

Metryczka

Data publikacji 27.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry