Petycje - 2016

Petycja w sprawie m.in. publikacji wyroków sądowych na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Policji oraz utworzenia pogotowia wypadkowego.

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje m.in. publikację wyroków i postanowień sądów na stronie internetowej jednostek organizacyjnych Policji oraz wnosi o utworzenie specjalnego pogotowia wypadkowego.

Petycja została przekazana do MSWiA w dniu 23 listopada 2016 r. W dniu 28 listopada 2016 roku na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sprawę przekazano zgodnie
z częściową właściwością celem rozpatrzenia również do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska.

W dniu 21 grudnia 2016 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu w zakresie pozostającym we właściwości MSWiA.

Metryczka

Data publikacji 22.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry