Petycje - 2016

Petycja w sprawie wprowadzenie danych statystycznych na stronach internetowych m. in. jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych instytucji.

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje wprowadzenie danych statystycznych na stronach wybranych urzędów i instytucji państwowych w celu ich wykorzystania przez obywateli i władze samorządu terytorialnego.

Petycja została przekazana do MSWiA w dniu 23 listopada 2016 r.

Podmiot wnoszący nie przedłożył uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, petycję pozostawiono bez rozpatrzenia.

Metryczka

Data publikacji 21.12.2016
Data modyfikacji 27.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry