Petycje - 2016

Petycja w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego.

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje ułatwienie pracy policjantów (dzielnicowych) poprzez publikację na stronie internetowej jednostki organizacyjnej Policji godzin przyjęć interesantów. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego proponuje publikację na stronach internetowych wybranych instytucji i urzędów wykazów m.in. materiałów, substancji oraz towarów z informacją o ich właściwościach w zakresie zagrożenia pożarowego i chemicznego.

Petycja została przekazana do MSWiA w dniu 15 listopada 2016 r. W dniu 6 grudnia 2016 roku na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sprawę przekazano zgodnie z częściową właściwością celem rozpatrzenia również do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Zdrowia.

W dniu 20 grudnia 2016 roku udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 21.12.2016
Data modyfikacji 22.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry