Petycje - 2016

Petycja w sprawie dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów.

Petycja złożona w interesie podmiotu trzeciego bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje podjęcie natychmiastowych działań do dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów.

Petycja została przekazana do MSWiA w dniu 17 października 2016 r. Podmiot wnoszący skierował powyższą petycję również do Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. W dniu 20 października 2016 roku na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sprawę przekazano zgodnie z częściową właściwością celem rozpatrzenia również do Ministerstwa Cyfryzacji.

W dniu 17 stycznia 2017 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu w zakresie pozostającym we właściwości MSWiA.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.12.2016
Data modyfikacji 27.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry