Petycje - 2016

Petycja w sprawie nowelizacji art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa).

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje nowelizację art. 73 Kpa w zakresie dodania zapisów regulujących zasady pobierania opłat za wydanie kopii z akt sprawy.

Petycja przekazana do MSWiA przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w dniu 25 listopada 2016 r.

W dniu 20 grudnia 2016 roku udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 21.12.2016
Data modyfikacji 22.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry