Petycje - 2016

Petycja w sprawie podjęcia działań w celu zagwarantowania funkcjonariuszom Policji konstytucyjnego prawa do obrony w przypadku przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej.

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zagwarantowanie policjantom wynikającego z Konstytucji RP prawa do obrony (prawa do sądu) w przypadku podjęcia przez organ dyscyplinarny decyzji o zakończeniu sprawy dyscyplinarnej w drodze rozmowy dyscyplinującej.

Petycja została przekazana do MSWiA w dniu 10 listopada 2016 r.

W dniu 20 grudnia 2016 roku udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 21.12.2016
Data modyfikacji 22.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry