Petycje - 2016

Petycja w sprawie oznaczenia materiałów budowlanych, substancji oraz produktów.

Petycja złożona bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje wprowadzenie dodatkowych wymogów w zakresie oznaczenia materiałów budowlanych, substancji oraz produktów w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej.

Petycja została przekazana do MSWiA w dniu 15 listopada 2016 r.

W dniu 5 grudnia 2016 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 21.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry