Petycje - 2016

Petycja w sprawie zmian w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa).

Petycja złożona w interesie podmiotu trzeciego bez wyrażenia zgody przez autora na ujawnienie danych osobowych. Autor postuluje nowelizację art. 61a § 1, art. 105 i art. 28 kpa oraz wprowadzenie przepisów definiujących "postępowanie wyjaśniające" oraz "szkodę". 

Petycja została przekazana do MSWiA przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 4 listopada 2016 r.

W dniu 18 listopada 2016 r. udzielono odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu.

Metryczka

Data publikacji 22.11.2016
Data modyfikacji 04.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry