Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadania pn.: Warsztaty etnograficzne dla młodzieży należącej do mniejszości białoruskiej

W wyniku ogłoszonego w dniu 6 października 2006 r. – na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – otwartego konkursu ofert Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację zadania Białoruskiemu Zrzeszeniu Studentów.

Metryczka

Data publikacji 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry