Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych”

Lista ofert niespełniających kryteriów formalnych wraz ze wskazaniem braków do uzupełnienia

Metryczka

Data publikacji 16.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry