Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Otwarte konkursy ofert - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. Festiwal kultury ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego.

W dniu 15 lipca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki postępowania konkursowego dotyczącego wniosku złożonego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
pn.: „Festiwal kultury ukraińskiej na terenie województwa lubelskiego” ogłoszonego dnia
12 maja 2016 r. i zlecił Towarzystwu Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny
i Podlasia w Holi na realizację zadania pn. „Jarmark Holeński – Hola 2016”, przyznając na ten cel dotację w kwocie 12 500 złotych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szustakiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry