Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Otwarte konkursy ofert - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. Festiwal kultury żydowskiej na terenie województwa podlaskiego.

W dniu 20 czerwca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki postępowania konkursowego dotyczącego wniosku złożonego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Festiwal kultury żydowskiej na terenie województwa podlaskiego” ogłoszonego dnia
12 maja 2016 r. i zlecił Stowarzyszeniu Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael realizację zadania pn. „IX Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor – Kolor i Dźwięk”, przyznając na ten cel dotację w kwocie
20 000 złotych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 30.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry