Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: ”Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa”

W dniu 7 marca 2016 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:  ”Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa” z dotacją w wysokości 50.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 29 marca 2016 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 1. Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań poprzez organizację debat społecznych, warsztatów, spotkań;
 2. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania;
 3. Edukacja kształtująca obywatelskie postawy dzieci i młodzieży.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 19 maja 2016 r. i dokonała oceny 21 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 750 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

 1. Małopolski Oddział Okręgowy PCK - 425
 2. Fundacja „UWOLNIENIE” – 469
 3. Katolicki Klub im. Świętego Wojciecha - 445
 4. Towarzystwo Resocjalizacyjne - 475
 5. Fundacja Odkrywców Innowacji - 498
 6. Stowarzyszenie Normalne Państwo - 501
 7. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” - 556
 8. Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 430
 9. Niezależne Zrzeszenie Studentów - 468
 10. Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej - 411
 11. Fundacja Odnowa - 536
 12. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS - 557
 13. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 430
 14. Stowarzyszenie aktywności zawodowej  „PASSA” - 421
 15. Ochotnicza Straż Pożarna „Pomoc Maltańska” w Klebarku Wielkim - 403
 16. Aktywni na Rzecz Rozwoju Ziemi Szadkowskiej - 404
 17. Ochotnicza Straż Pożarna os. Kwiatowe - 445
 18. Fundacja kultury TEATR AUTENTYCZNY - 426
 19. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych - 426
 20. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - 511

 

Oferta: Stowarzyszenia Federacja Zielonych nie spełniała wymogów formalnych konkursu.

Oferta zgłoszona przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS została wybrana do realizacji w 2016 r. zadania pn.: „Bajki Obywatelskie – edukacja małych obywateli”.

W dniu 25 maja 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej. 

Metryczka

Data publikacji 25.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry