Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otartego konkursu ofert - Festiwal kultury żydowskiej na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 12 maja 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Festiwal kultury żydowskiej na terenie województwa podlaskiego.

Metryczka

Data publikacji 12.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry