Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszonego w dniu 29 lipca 2015 r. pn.: „Dopalacze kradną życie ”

W dniu 29 lipca 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Dopalacze kradną życie” z dotacją w wysokości 100.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 19 sierpnia 2015 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 1. przygotowanie i prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa dotyczących przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież oraz promowanie mody na niezażywanie dopalaczy,
 2. przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących rozpoznawania przez rodziców i opiekunów dziecka sytuacji zażycia dopalaczy, a także zasad postępowania rodziców lub opiekunów dziecka w takich sytuacjach,
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa upowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjnych na temat odpowiedzialności karnej oraz podmiotów udzielających wsparcia we wskazanym obszarze.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zebrała się w dniu 28 września 2015 r. i dokonała oceny 19 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 560 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

 1. Fundacja Dialogos – 462,
 2. Fundacja Inspiratornia – 445,
 3. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej – 442,
 4. Fundacja Pedagogium – 430
 5. Stowarzyszenie POSTIS – 382,
 6. Fundacja „Drużyna Mistrzów Sport Muzyka Pasja” – 360,
 7. Fundacja Słonie na Balkonie – 346,
 8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 341,
 9. Stowarzyszenie „Polskie telewizje lokalne i regionalne” – 333,
 10. Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom – 332,
 11. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy „IMPULS” – 327,
 12. Stowarzyszenie Alternatywa – 301,
 13. Stowarzyszenie Sekcja Sportów Walki Tomi-Sport – 288,
 14. Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis – 262,
 15. Fundacja Uwolnienie – 261,
 16. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji im. Akademia Miechocińskiej – 256,
 17. Fundacja ZaSTOPuj – 247,
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa – 223.

Oferta Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku nie spełniła wymogów formalnych konkursu.

Oferta zgłoszona przez Fundację Dialogos została wybrana do realizacji w 2015 r. zadania pn.: „Dopalacze kradną życie”.

W dniu 7 października 2015 r. Minister Spraw Wewnętrznych zaakceptował wybór Komisji konkursowej.


 

 

Metryczka

Data publikacji 08.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Hakiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry