Otwarte konkursy ofert

Informacja na temat rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Podnoszenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych w Polsce”, ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych zaakceptował rozstrzygnięcie Komisji konkursowej powołanej do oceny ofert realizacji zadania publicznego pn.: „Podnoszenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych w Polsce”. Komisja zdecydowała o nieprzyjęciu jedynej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na ww. otwarty konkurs, tj. oferty złożonej przez Fundację Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, z jednoczesną rekomendacją dla Ministra Spraw Wewnętrznych ogłoszenia w roku 2014 r. zadania publicznego dot. wspierania poszukiwań osób zaginionych w Polsce.

 

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z warunkami składania ofert na otwarty konkurs ofert pn.: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”, dotacja w wysokości 200.000 zł, z terminem składania ofert do dnia 2 września 2014 r.

Metryczka

Data publikacji 12.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Hakiel - Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry