Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2013 roku”.

OTWARTY KONKURS OFERT
Na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2013 roku.

Minister Spraw Wewnętrznych, realizując zapisy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 Nr 208, poz. 1240), ogłosił w dniu 4 lutego 2013 roku konkurs związany z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

Termin składania ofert wyznaczony został do 31 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu. Warunek ten spełniło 12 organizacji, które zgłosiły 14 ofert na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego pn.: „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2013 roku”.

Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli: Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW, Biura Ministra w MSW, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - podczas posiedzenia dokonała oceny poszczególnych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym - zgodnie z określonymi w treści ogłoszenia kryteriami.

W trakcie prac Komisja dokonała szczegółowej analizy przesłanych ofert przede wszystkim w zakresie zgodności zadania, statusu prawnego organizacji oraz kompletności i poprawności wymaganych dokumentów. Wynikiem tych prac jest wyłonienie jednej oferty, spełniającej wszelkie wymogi określone w warunkach ogłoszonego konkursu. Pozostałe oferty, z uwagi na stwierdzone braki formalne lub niezgodności merytoryczne zostały odrzucone. 

W dniu 6 maja 2013 roku, Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o zatwierdzeniu wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z którym dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego otrzyma: 

  • Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Legionowie na realizację zadania pn.: Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2013 roku, w wysokości 21.920 zł. 

Metryczka

Data publikacji 08.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji Biura Ministra
do góry