Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert”

W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego o zleceniu do realizacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zadania pn.: „Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert” (kwota dotacji 100.000 zł), w dniu 11 maja 2012 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Termin zgłaszania ofert, określony został na dzień 1 czerwca 2012 r.

Zadanie dotyczy:

  • prowadzenia działań informacyjnych skierowanych do społeczeństwa dotyczących systemu Child Alert,
  • przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących zasad postępowania rodziców lub opiekunów dziecka w sytuacji jego uprowadzenia lub zaginięcia, w kontekście doświadczeń działania systemu Child Alert w innych krajach,
  • wspierania policyjnych działań zmierzających do uruchomienia systemu Child Alert w Polsce, w tym m.in. poprzez organizację szkoleń.

Zadanie to ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert oraz wspieranie procesu wdrożeniowego tego systemu. Za wdrożenie systemu Child Alert w Polsce odpowiedzialna jest Policja i to Policja koordynować będzie działanie tego systemu. Zadanie ma zatem na celu wspieranie działań policyjnych zmierzających do wdrożenia systemu Child Alert oraz informowanie społeczeństwa o procedurach postępowania w sytuacji uprowadzenia lub zaginięcia dziecka.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, powołana została komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów. Komisja oceniała jeden projekt, który wpłynął w terminie na przedmiotowy konkurs - ofertę Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Po dokonaniu oceny projektu, który uzyskał 711 punktów na 800 możliwych do zdobycia, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych oferta zgłoszona przez Fundację Itaka została zaakceptowana do realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert”.
 

Metryczka

Data publikacji 05.07.2012
Data modyfikacji 05.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Zalewski - Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry