Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodach”

OTWARTY KONKURS
OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO W 2012 ROKU
 

 

Do otwartego konkursu przystąpiło 14 organizacji, które zgłosiły 18 ofert na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego pn.: „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodach”.

            Oceny ofert dokonała Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele:  Departamentu Analiz i Nadzoru MSW, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 22 lutego 2012 roku, Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku.

W trakcie prac Komisji stwierdzono, iż 4 z 18 zgłoszonych ofert nie spełniają kryteriów formalnych. Z pozostałych 14 ofert 7 zyskało akceptację Komisji. W rezultacie przyznano poniższe kwoty na dofinansowanie realizacji następujących zadań.

  1. Oferta Mazurskiego WOPR pn.:Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych, przyznano dotację w wysokości 436.000 zł.
  2. Oferta Suwalskiego WOPR pn.:Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych, przyznano dotację w wysokości 40.000 zł.
  3. Oferta Legionowskiego WOPRpn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych, przyznano dotację w wysokości 50.000 zł.
  4. Oferta WOPR pn.:Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, przyznano dotację w wysokości 1.275.000 zł.
  5. Oferta WOPR "WOPR - OS" w Ostrołęcepn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych,przyznano dotację w wysokości 30.000 zł.
  6. Oferta Żyrardowskiego Powiatowego WOPR pn.Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych, przyznano dotację w wysokości 24.000 zł.
  7. Oferta Mazurskiej Służby Ratowniczej pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach,przyznano dotację w wysokości 250.430 zł.

Łączna kwota dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego wyniosła 2.105.430 zł .

Metryczka

Data publikacji 23.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry