Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomieniem w Polsce systemu Child Alert"

W związku z decyzją Pana Ministra Jerzego Millera o zleceniu do realizacji w 2011 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert”, w dniu 27 września 2011 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania. Termin zgłaszania ofert, określony został na dzień 18 października 2011 r.

Na realizację tego zadania przeznaczona została kwota 100.000 zł.

Zadanie dotyczy:

  • działań zmierzających do przygotowania uruchomienia w Polsce systemu Child Alert,
  • przygotowania raportu o zasadach funkcjonowania systemu Child Alert w Unii Europejskiej,
  • przygotowania koncepcji wdrożenia systemu Child Alert w Polsce, uwzględniającej przede wszystkim obowiązujące przepisy prawa, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiednie rozwiązania teleinformatyczne, a także planowane procedury współpracy z Policją w zakresie przekazywania danych,
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania tego systemu oraz zasad jego funkcjonowania,
  • przygotowania szkoleń dla osób zaangażowanych w obsługę tego systemu,
  • rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci oraz innymi podmiotami, które mogą zwiększyć skuteczność działań poszukiwawczych, w tym przede wszystkim z Policją, mediami oraz operatorami telefonii.

Child Abduction Alert System to system alarmowy stworzony w celu uruchomienia zorganizowanej i natychmiastowej akcji poszukiwawczej w momencie uprowadzenia dziecka. Bardzo ważne jest wypracowanie w tym celu skutecznych metod i form współpracy z Policją oraz innymi podmiotami, które mogą zwiększyć skuteczność działań poszukiwawczych.

Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczynić się do jak najszybszego przygotowania możliwości uruchomienia w Polsce systemu Child Alert, w tym także do skutecznego zbierania informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywania tych informacji Policji, włączania mediów, telefonii oraz innych podmiotów w działania związane z uruchomieniem systemu, a także poszarzenia wiedzy społeczeństwa o istnieniu systemu.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Pana Ministra Jerzego Millera, powołana została komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów. Komisja oceniała 2 projekty, które wpłynęły na konkurs „Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert”. Oferty złożyły Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.

Po dokonaniu oceny projektów wyżej wymienionych organizacji, decyzją Pana Ministra Jerzego Millera, wybrana została oferta zgłoszona przez Fundację Itaka – 711 punktów na 780 możliwych do uzyskania. Oferta Stowarzyszenia Federacja Zielonych uzyskała 51 punktów.
 

Metryczka

Data publikacji 02.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Fugrała - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry