Otwarte konkursy ofert

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie pn.: „Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej"

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegopn. Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536),  na podstawie Protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację wymienionego wyżej zadania, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak zlecił realizację dwóch zadań Stowarzyszeniu Łemków.

Metryczka

Data publikacji 19.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Różański
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry