Otwarte konkursy ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie

W dniu 18 marca 2011 r. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA rozpatrzyła oferty złożone w konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w konkursie oraz kryteriów oceny ofert Komisja Konkursowa ustaliła, iż oferta nr 12 złożona przez firmę „Interiors” Agnieszka Lewicka, z siedzibą  przy Al. Jerozolimskich 42 lok. 88, 00-024 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie konkursu ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru

Metryczka

Data publikacji 18.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Napora
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry