Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego pn.: „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach”

Do otwartego konkursu przystąpiło 13 organizacji, które zgłosiły 16 ofert na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego pn.: „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach”.


Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele: Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W dniu 17 stycznia 2010 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2011 roku.
W trakcie prac Komisji stwierdzono, iż 5 z 16 zgłoszonych ofert nie spełnia kryteriów formalnych. Ponadto jeden z oferentów wycofał swoją ofertę w dniu 28 grudnia 2010 r.

Pozostałe oferty, które spełniały wymogi formalne zyskały akceptację Komisji.
Po przeprowadzonej analizie poszczególnych ofert zostały przyznane poniższe kwoty na dofinansowanie realizacji następujących zadań.

  1. Oferta Suwalskiego WOPR pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, przyznana dotacja w wysokości 41.000 zł,
  2. Oferta Mazurskiej Służby Ratowniczej pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach (Jezioro Śniardwy i sąsiednie akweny WJM) przyznana dotacja w wysokości 211.000 zł,
  3. Oferta GOPR pn.: Organizowanie pomocy, zapewnienie gotowości ratowniczej oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia w górach na terenie Polski południowej, przyznana dotacja w wysokości 6.250.000 zł,
  4. Oferta Mazurskiego WOPR pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, przyznana dotacja w wysokości 318.000 zł,
  5. Oferta TOPR pn.: Organizowanie pomocy, zapewnienie gotowości ratowniczej oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia w Tatrach i paśmie Spisko-Gubałowskiem, oraz prowadzenie ratownictwa z użyciem śmigłowca ratowniczego TOPR, w szczególności na obszarach górskich południowej Małopolski na wezwanie innych służb, przyznana dotacja w wysokości 3.600.000 zł,
  6. Oferta Sopockiego WOPR pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, przyznana dotacja w wysokości 50.000 zł,
  7. Oferta Środowiskowo-Lekarskiego WOPR pn.: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad wodą poprzez doposażenie Środowiskowo – Lekarskiego WOPR w profesjonalny sprzęt ratowniczy, przyznana dotacja w wysokości 67.000 zł ,
  8. Oferta WOPR pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, przyznana dotacja w wysokości 665.000 zł,
  9. Oferta Legionowskie WOPR pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach poprzez zapewnienie gotowości ratowniczej i organizację działalności ratowniczej na obszarze jeziora Zegrzyńskiego, przyznana dotacja w wysokości 42.000 zł,
  10. Oferta WOPR Województwa Mazowieckiego pn.: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób, które uległy wypadkowi w wodzie poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych ratowników WOPR w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, przyznana dotacja w wysokości 70.000 zł.

Łączna kwota dotacji przyznanej na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego i górskiego wyniosła 11.314.000 zł .
 

Metryczka

Data publikacji 19.01.2011
Data modyfikacji 19.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry