Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn. Publikacja czasopisma dla mniejszości karaimskiej

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Publikacja czasopisma dla mniejszości karaimskiej, ogłoszonego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 837, z późn. zm.) do Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert wpłynął jeden wniosek.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych oferty na realizację zadania publicznego pn. Publikacja czasopisma dla mniejszości karaimskiej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak zlecił realizację zadania pn. Publikacja czasopism dla mniejszości karaimskiej Związkowi Karaimów Polskich.

Metryczka

Data publikacji 08.04.2010
Data modyfikacji 08.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gajewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry