Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości ukraińskiej

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości ukraińskiej, ogłoszonego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 837, z późn. zm.) do Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert wpłynął jeden wniosek.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości ukraińskiej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak, zlecił realizację zadania pn. Rocznik Literacki w języku ukraińskim „UKRAIŃSKI ZAUŁEK LITERACKI” T. 10/2010, ss. 250 Towarzystwu Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi.

Metryczka

Data publikacji 08.04.2010
Data modyfikacji 08.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gajewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry