Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn. Festiwal muzyki i tradycji romskiej

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Festiwal muzyki i tradycji romskiej, ogłoszonego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 837, z późn. zm.) do Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert wpłynęły trzy wnioski.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego pn. Festiwal muzyki i tradycji romskiej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak zlecił realizację zadania pn. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZESPOŁÓW CYGAŃSKICH „ROMANE DYVESA 2010” Stowarzyszeniu Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina.

Metryczka

Data publikacji 08.04.2010
Data modyfikacji 08.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gajewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry