Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego nr 2 pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” - rozstrzygnięty

W dniu 16 marca 2010 roku Pan Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację w 2010 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”.

Na konkurs ten wpłynęła jedna oferta - Fundacji Itaka pn. „116000 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka. Całodobowa, bezpłatna linia interwencyjna dla rodzin i opiekunów zaginionych dzieci.”, którą to ofertę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził do realizacji w 2010 roku.

Projekt ten ma na celu poprawę sytuacji zaginionych dzieci i ich rodzin w Polsce oraz zwiększenie szans zaginionych dzieci na szybkie odnalezienie. W ramach zadania zaplanowana została obsługa telefonu 116000, tj. bezpłatnej, całodobowej linii interwencyjnej dla rodziców i opiekunów zaginionych dzieci. Działanie to obejmuje przyjmowanie zgłoszeń o zaginięciu dziecka oraz natychmiastową pomoc podczas pierwszego kontaktu, a także działania profilaktyczne zaginięć dzieci i młodzieży, wsparcie psychologiczne dla rodzin i opiekunów zaginionego dziecka.

W ramach zadania zaplanowane zastały także działania poszukiwawcze Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji Itaka, tj. m.in. rejestracja zaginionego dziecka w bazie osób zaginionych, przygotowanie komunikatu medialnego o zaginięciu dziecka, angażowanie ludzi i służb do poszukiwań, monitorowanie i sprawdzanie informacji od informatorów, wszczynanie poszukiwań międzynarodowych, udzielanie wskazówek osobom bliskim zaginionego dziecka.

Projekt zakłada obsługę około 200, a docelowo 400-500 zgłoszeń zaginięć dzieci, około 5-10 telefonów miesięcznie od dzieci planujących ucieczkę, oraz około 20-30 telefonów miesięcznie od rodziców podejrzewających, iż ich dziecko planuje ucieczkę.

Współpartnerem programu jest firma Telekomunikacja S.A.

Kwota dotacji na realizację tego zadania publicznego wyniesie 100.000 zł.

Metryczka

Data publikacji 17.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry