Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego nr 1 pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” - rozstrzygnięty

W dniu 16 marca 2010 roku Pan Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację w 2010 roku zadania publicznego pn: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 2 projekty:

 1. Fundacji Dzieci Niczyje, projekt pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”,
 2. Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, projekt pn. „Mów śmiało - prowadzenie bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrał projekt Fundacji Dzieci Niczyje.
Fundacja Dzieci Niczyje zaproponowała:

 • szerszy zasięg projektu:
  • Fundacja Dzieci Niczyje zaplanowała, że pomocą telefoniczną objętych zastanie ok. 20.000 osób, a za pomocą on-line ok. 2000 osób,
  • Towarzystwo Rozwoju Rodziny przewidywało objęcie pomocą telefoniczną ok. 13.000 osób i około 5.000 osób wparciem bezpośrednim podczas akcji plenerowych;
 • większą dostępność pomocy:
  • Fundacja Dzieci Niczyje zakładała, że przy telefonie dyżurować jednocześnie będzie czterech konsultantów, a telefon dostępny będzie w dni powszednie w godzinach 12-20, dodatkowo zaplanowano konsultacje on-line,
  • Towarzystwo Rozwoju Rodziny zaplanowało prowadzenie poradnictwa telefonicznego w wymiarze 100 godzin miesięcznie, tj. w dni powszednie w godzinach 13-18;
 • wyższy wkład własny:
  • w ofercie Fundacji Dzieci Niczyje wyniósł on 255.728,34 zł - 63 % całkowitych kosztów zadania,
  • Towarzystwo Rozwoju Rodziny wskazało wkład własny w wysokości 41.000 zł - 21,56 % całkowitych kosztów zadania;
 • procedury pozwalające skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka:
  Fundacja Dzieci Niczyje w dniu 03.11.2008 r. zawarła porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Policji i Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz sprawnej obsługi telefonu zaufania dla dzieci 116 111. Na mocy tego porozumienia strony m.in. zobowiązały się do współpracy w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka wymagających natychmiastowej interwencji;
 • szerszy zakres kampanii promocyjnej:
  • Fundacja Dzieci Niczyje założyła prowadzenie kampanii promocyjnej w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży (przekazanych zostanie około 8.000 pakietów promocyjno-edukacyjnych, 750.000 ulotko-zakładek, 18.000 scenariuszy zajęć, 25.000 plakatów) oraz w Internecie, kampanii medialnej, zoorganizowanie 5 imprez dla dzieci, modernizację oraz utrzymanie serwisu www. poświeconego telefonowi, stałą współpracę z mediami,
  • Towarzystwo Rozwoju Rodziny zaplanowało prowadzenie kampanii promocyjnej w szkołach w całym kraju, rozpowszechnienie informacji o telefonie poprzez współpracę z wydawnictwami dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie cyklu masowych imprez edukacyjnych w Lublinie, Legnicy, Opolu, Radomiu i Zielonej Górze (około 100.000 ulotek, 1.500 plakatów).

Kwota dotacji na realizację tego zadania publicznego wyniesie 150.000 zł.

Metryczka

Data publikacji 17.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry