Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 roku

Do otwartego konkursu przystąpiło 10 organizacji, które zgłosiły 17 ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego pn.: „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach lub na wodach”.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele: Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 11 stycznia 2010 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 roku. Konkurs wygrały następujące oferty:

  1. Oferta Mazurskiego WOPR pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, przyznana dotacja w wysokości 465.000 zł (oferta otrzymała 93,5 pkt na 100 możliwych),
  2. Oferta GOPR pn.: Organizowanie pomocy, zapewnienie gotowości ratowniczej oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia w górach na terenie Polski południowej, przyznana dotacja w wysokości 5.688.000 zł (oferta otrzymała 89 pkt na 100 możliwych),
  3. Oferta TOPR pn.: Organizowanie pomocy, zapewnienie gotowości ratowniczej oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia w Tatrach i paśmie Spisko-Gubałowskiem, oraz prowadzenie ratownictwa z użyciem śmigłowca ratowniczego TOPR, w szczególności na obszarach górskich południowej Małopolski na wezwanie innych służb, przyznana dotacja w wysokości 3.301.000 zł (oferta otrzymała 88,8 pkt na 100 możliwych),
  4. Oferta WOPR OS w Ostrołęce pn.: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad wodą poprzez doposażenie jednostki WOPR w profesjonalny sprzęt pływający - Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego na rzece Narew, przyznana dotacja w wysokości 43.000 zł (oferta otrzymała 79,8 pkt na 100 możliwych),
  5. Oferta WOPR pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach – zakup sprzętu ratownictwa wodnego, przyznana dotacja w wysokości 1.050.000 zł (oferta otrzymała 76,5 pkt na 100 możliwych),
  6. Oferta WOPR pn.: Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, przyznana dotacja w wysokości 900.000 zł (oferta otrzymała 71,3 pkt na 100 możliwych).

Łączna kwota dotacji przyznanej na realizację zadań publicznych wyniosła 11.447.000 zł, w tym: 9.924.000 zł na działalność bieżącą oraz 1.523.000 zł na działalność majątkową.
 

Metryczka

Data publikacji 12.01.2010
Data modyfikacji 12.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry