Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn. Wydanie kalendarza promującego historię, tradycję i dzień dzisiejszy mniejszości ormiańskiej w Polsce.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wydanie kalendarza promującego historię, tradycję i dzień dzisiejszy mniejszości ormiańskiej w Polsce ogłoszonego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 837, z późn. zm.) do Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert wpłynęły dwa wnioski.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego pn. Wydanie kalendarza promującego historię, tradycję i dzień dzisiejszy mniejszości ormiańskiej w Polsce Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację tego zadania Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
 

Metryczka

Data publikacji 23.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Marciniak
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry