Otwarte konkursy ofert

Wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 3 września 2009 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 3 września 2009 r. - na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - otwartego konkursu ofert Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił następującemu podmiotowi Fundacji Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, realizację w 2009 r. zadania pn. Metodologia przygotowania bazy danych - analiza potrzeb i sposoby (kryteria) identyfikacji przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim. Wskazanie przesłanek służących określeniu charakteru zdarzenia.

Metryczka

Data publikacji 23.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry