Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej ogłoszonego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 837, z późn. zm.) do Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upływał dnia 25 czerwca 2009 roku wpłynęły cztery wnioski.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację następujących zadań:

  1. Mniejszość białoruska w kulturze regionu - VII Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze 2009” - Fundacji Muzyka Cerkiewna;
  2. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok-Grodno” - Towarzystwu Kultury Białoruskiej;
  3. Popularyzacja twórczości białoruskiego literata Wincentego Dunin-Marcinkiewicza. Występy poleskiego Teatru z Pińska ze sztuką „Pińska szlachta” - Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 31.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry