Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi rozstrzygnięty

W dniu 7 kwietnia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie 8 kwietnia – 31 grudnia 2009 r. zadania publicznego pn. Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 1 wniosek - Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.. Oferta uzyskała 788 punktów na 820 możliwych (przyznanych przez członków Komisji).

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizację zadania publicznego w formie powierzenia wykonania zadania zlecono Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Oferta Fundacji La Strada zapewnia kompleksową realizację zadania we wskazanych częściach:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Część B. wspieranie identyfikacji ofiar handlu ludźmi, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, konsultacje prawne, transport ofiary na terenie kraju, dyspozycyjność przez 24h.

Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.

Część D. prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), wyżywienie, dyspozycyjność przez 24h.

Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.

Część F. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowywanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty). Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiary/świadka handlu ludźmi, zarówno polskiej jak i cudzoziemskiej.

Kwota dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 700 000 zł.
 

Metryczka

Data publikacji 09.04.2009
Data modyfikacji 09.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mirecki
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Korzeniowska
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Korzeniowska
do góry