Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu ludźmi rozstrzygnięty

W dniu 18 marca 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2009 r. zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu ludźmi.

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 2 wnioski:

  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej,
  • Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrał wniosek Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Oferta uzyskała 1145 punktów na 1200 możliwych (przyznanych przez członków Komisji).
Druga oferta - Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej uzyskała 400 punktów na 1200.

Oferta Fundacji La Strada zapewnia kompleksową realizację zadania, tj. we wskazanych trzech częściach:
Część A. zapewnienie całodobowego bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), całodzienne wyżywienie, dyspozycyjność przez 24h.
Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, organizację powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia - umożliwienie kontaktu z zgoda ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), konsultacje dla pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowych, dyspozycyjność przez 24h.
Część C. konsultacje prawne, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu; dyspozycyjność przez 24h.

Kwota dotacji na realizację zadania publicznego wyniosła 99 999 zł.

Metryczka

Data publikacji 20.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mirecki
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry