Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci” rozstrzygnięty

W dniu 6 stycznia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego pn: "Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci".

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 3 projekty:

  • Fundacji Dzieci Niczyje,
  • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
  • Pracownia Alternatywnego Wychowania.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrał projekt Fundacji Dzieci Niczyje (oferta uzyskała 85 pkt na 100 możliwych).

Pozostałe oferty uzyskały odpowiednio:

  • oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 70 pkt. na 100 możliwych,
  • oferta Pracowni Alternatywnego Wychowania – 27 pkt. na 100 możliwych.

Projekt Fundacji Dzieci Niczyje ma na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci poprzez umożliwienie im uzyskania kompleksowej pomocy i wsparcia, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program zakłada prowadzenie konsultacji telefonicznych w dni powszednie w godzinach 12 – 20, konsultacje on-line oraz prowadzenie interwencji kryzysowych i lokalnych, w oparciu o współpracę z Policją oraz instytucjami pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i inne.

Fundacja Dzieci Niczyje przewiduje, że pomocą telefoniczną objętych zastanie ok. 12000 osób, a pomocą on-line ok. 3000 osób.

W trakcie trwania projektu do szkół, ośrodków pomocy społecznej, placówek edukacyjnych i innych instytucji trafią plakaty, ulotki i naklejki promujące telefon zaufania. Zorganizowanych zostanie 5 pikników edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Kwota dotacji na realizację zadania publicznego wyniosła 200.000 zł.
 

Metryczka

Data publikacji 08.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry