Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartygo konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludami

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludami ogłoszonego na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz.873 z 2004 r. z późn. zm.) do Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upływał dn. 10 listopada 2008 roku, wpłynęły cztery wnioski: trzy złożone na właściwym formularzu i jeden, który nie spełniał wymogów formalnych.

Dwa spośród trzech złożonych poprawnie wniosków obejmowały ofertę kompleksowej realizacji zadania, natomiast jedna oferta obejmowała częściową realizację zadania - bez cz. C.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Grzegorz Schetyna zlecił realizację zadania w okresie 1 stycznia - 31 marca 2009 roku Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Metryczka

Data publikacji 10.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry