Otwarte konkursy ofert

Wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 26 czerwca 2008 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 26 czerwca 2008 r. - na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - otwartego konkursu ofert Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił następującym podmiotom Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej w Warszawie oraz Stowarzyszeniu OVUM w Gdyni, realizację w 2008 r. zadania pn. Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości.

Metryczka

Data publikacji 19.08.2008
Data modyfikacji 19.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka-Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry