Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 23 maja 2008 r.

W wyniku ogłoszonych w dniu 23 maja 2008 r. - na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) - otwartych konkursów ofert, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację następujących zadań:

 1. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej:
  • Radzie Programowej Tygodnika „NIWA” (tytuł zadania: „Wydanie książki Siarhieja Czyhryna – Z Białostocczyzny rodem”),
  • Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach (tytuł zadania: „Ilustrowany zbiór białoruskiego, podlaskiego folkloru dla dzieci”),
  • Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (tytuł zadania: Wydawanie dodatku do miesięcznika „Przegląd Prawosławny” – „Sami o Sobie”),
  • Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA” (tytuł zadania: „Wydanie tablic demonstracyjnych do nauczania języka białoruskiego w klasach I-III (alfabet)” ),
 2. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej:
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: „Warsztaty chóralne dla chórów i zespołów śpiewaczych TSKN”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: „Przegląd małych form teatralnych w języku niemieckim”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania „Konkurs piosenki niemieckiej”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: Wsparcie działalności amatorskich zespołów artystycznych TSKN”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: „Popularyzacja piosenek niemieckojęzycznych w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim”),
  • Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Popielowie (tytuł zadania: „Kronika Popielowa według Księdza Karola Nerlicha”),
  • Niemieckiemu Towarzystwu Kulturalno-Społecznemu we Wrocławiu (tytuł zadania: „Wydanie książki Steffi Wróbel pt. Jestem Niemką w Polsce”),
  • Olsztyńskiemu Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej (tytuł zadania: „Buty Agaty - dwujęzyczne wydanie książki”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu (tytuł zadania: „Konkurs - Dyktando Języka Niemieckiego”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu (tytuł zadania: „Kronika DFK Ziemi Raciborskiej”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu (tytuł zadania: „Muzyka Arnolda L. Mendelssohn'a”),
  • Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze (tytuł zadania: „Impreza plenerowa z odczytem dotyczącym niemieckich postaci naukowych wywodzących się z terenów należących do Wschodniej Brandenburgii i Dolnego Śląska”),
  • Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (tytuł zadania: „Odczyty w ramach sympozjum przedstawicieli mniejszości niemieckiej ze wschodniej i środkowej Europy w dniach od 11.09 - 14.09.2008 r.”),
 3. Działalność wydawnicza służąca podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości ormiańskiej w Polsce:
  • Fundacji Ormiańskiej KZKO (tytuł zadania: „Przygotowanie do wydania publikacji KZKO - digitalizacja wydawnictw”),
 4. Przedsięwzięcia o charakterze teatralnym związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego romskiej mniejszości etnicznej:
  • Małopolskiemu Instytutowi Kultury (tytuł zadania: „Cygańskie Theatrum Mundi”),
  • Stowarzyszeniu Romów w Krakowie (tytuł zadania: „Promowanie kultury romskiej w inscenizacjach teatralnych bajek i baśni cygańskich”),
 5. Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej w Polsce:
  • Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zadania: „II Warsztaty tańca tatarskiego – edukacja artystyczna dzieci i młodzieży”),
  • Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zadania: II Podlaskie Dni Bajramowe”),
  • Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zadania: „Wydanie Kalendarza Tatarskiego Muzułmanów Polskich”),
 6. Zadanie służące podtrzymania i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości ukraińskiej w Polsce:
  • Towarzystwu Ukraińskiemu w Lublinie (tytuł zadania: „Koncert i sympozjum w 70 rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym”),
 7. Działalność wydawnicza służąca podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej w Polsce:
  • Stowarzyszeniu Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej (tytuł zadania: „Wydanie książki pod tytułem Udział Żydów w walkach zbrojnych z faszyzmem na frontach II Wojny Światowej”).

Metryczka

Data publikacji 08.08.2008
Data modyfikacji 08.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry