Otwarte konkursy ofert

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2008 r. z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert


 

  1. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej.
  2. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej.
  3. Działalność wydawnicza służąca podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości ormiańskiej w Polsce.
  4. Przedsięwzięcia o charakterze teatralnym związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego romskiej mniejszości etnicznej.
  5. Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży należących do mniejszości rosyjskiej w województwie podlaskim.
  6. Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej w Polsce.
  7. Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości ukraińskiej w Polsce.
  8. Działalność wydawnicza służąca podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości żydowskiej w Polsce.

Metryczka

Data publikacji 19.05.2008
Data modyfikacji 04.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry