Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 maja 2007 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 31 maja 2007 r. — na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) — otwartego konkursu ofert, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację zadania pn. Organizacja koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych - Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Łemkowskiej w Strzelcach Krajeńskich (tytuł zadania: „Piękno w różnorodności”).

Metryczka

Data publikacji 20.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry