Ogłoszenie wyników konkursów - Otwarte konkursy ofert - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie wyników konkursów

W wyniku ogłoszonego w dniu 10 maja 2007 r.– na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - otwartego konkursu ofert Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił następującym podmiotom: Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro Humanum”, realizację w 2007 r. zadania pn. Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości.

Metryczka

Data publikacji 13.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry