Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego nr2/2007 pn. „Przeciwdziałanie agresji oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza w środowisku rówieśniczym” rozstrzygnięty!

W dniu 14 czerwca 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert
na realizację w 2007 roku zadania publicznego nr 2 pn: „Przeciwdziałanie agresji oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza w środowisku rówieśniczym”.

Kwota dotacji na realizację zadania publicznego nr 2/2007 wyniosła 60 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłoszonych zostało 36 projektów.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrały cztery następujące projekty:

  1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego w Gorlicach „Nam nie jest wszystko jedno” Przeciwdziałanie agresji oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży (oferta otrzymała 79.3 pkt. na 100 możliwych) – przyznana dotacja w wysokości 11 700 zł.
  2. Caritas Archidiecezji Łomżyńskiej Upowszechnienie Wiedzy Ukierunkowanej na Wyeliminowanie Używania przez Dzieci i Młodzież Substancji Psychoaktywnych (Alkohol, Narkotyki) „Lepsze Dziś, Lepsze Jutro” (oferta otrzymała 77.63 pkt. na 100 możliwych) – przyznana dotacja w wysokości 17 700 zł.
  3. Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom „Młodość Na Wsi Bez Narkotyków” (oferta otrzymała 76.29 pkt. na 100 możliwych) – przyznana dotacja w wysokości 12 700 zł.
  4. Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Przeciwdziałanie agresji oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza w środowisku rówieśniczym” (oferta otrzymała 70.62 pkt. na 100 możliwych) – przyznana dotacja w wysokości 17 900 zł.

Projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pn. „Nam nie jest wszystko jedno” opiera się na przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych i korekcyjnych, zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, włączeniu w działania rodziców i wolontariuszy, wspieraniu funkcjonowania Ośrodka Wychowawczego oraz zwiększeniu dostępności do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Projekt Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom pn. „Młodość Na Wsi Bez Narkotyków” zmierza do upowszechnienia wiedzy ukierunkowanej na wyeliminowanie używania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocowym, które generuje to zjawisko. Jednym z elementów zadania jest promowanie działalności Punktu Konsultacyjno Profilaktycznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii wśród młodzieży i rodziców na terenie 16 wsi gminy Sępólno Krajeńskie oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Projekt Archidiecezji Łomżyńskiej pn. Upowszechnianie Wiedzy Ukierunkowanej na Wyeliminowanie Używania Przez Dzieci i Młodzież Substancji Psychoaktywnych (Alkohol, Narkotyki) „Lepsze Dziś, Lepsze Jutro” przewiduje wdrożenie programu profilaktycznego, organizowaniu występów dzieci i młodzieży na deskach Teatru Lalki i Aktora w Łomży, promowanie aktywności sportowej oraz właściwej organizacji czasu wolnego.

Projekt Caritas Archidiecezji Łódzkiej pn. „Przeciwdziałanie agresji oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza w środowisku rówieśniczym” opiera się na organizowaniu cyklu spotkań edukacyjnych i informacyjnych, pogadanek oraz warsztatów. W ramach zadania przewidziane jest także m.in. organizowanie zajęć plastycznych, teatralnych, fotograficznych, ogrodniczych, naukę majsterkowania, zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej.

W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele: Departamentu Młodzieży, Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji oraz Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego i Departamentu Budżetu MSWiA.

Metryczka

Data publikacji 18.06.2007
Data modyfikacji 18.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Żurek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry