Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 roku zadania publicznego: program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 1: wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i przestępczością, szczególnie z terenów wiejskich.Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i przestępczością, szczególnie z terenów wiejskich.
Dokument do pobrania w formacie PDF

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 2: ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą.Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą.
Dokument do pobrania w formacie PDF

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 3: podejmowanie działań mających na celu prospołeczną i prawną edukację dzieci i młodzieży.Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: podejmowanie działań mających na celu prospołeczną i prawną edukację dzieci i młodzieży.
Dokument do pobrania w formacie PDF


 

 


Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz.873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 roku zadania publicznego: program wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi.
Dokument do pobrania w formacie PDFMetryczka

Data publikacji 15.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry