Otwarte konkursy ofert

Komunikat dotyczący terminu składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

W związku z faktem, iż 5 listopada 2005 roku jest dniem wolnym od pracy (sobota) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że oferty konkursowe na realizację następujących zadań publicznych:

Zadanie nr 1: wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i przestępczością, szczególnie z terenów wiejskich;

Zadanie nr 2: ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą;

Zadanie nr 3: podejmowanie działań mających na celu prospołeczną i prawną edukację dzieci i młodzieży;

będą przyjmowane do dnia 7 listopada 2005 roku (poniedziałek).

Metryczka

Data publikacji 15.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry