Otwarte konkursy ofert

Wyniki postępowań konkursowych przeprowadzonych na zlecenie realizacji w 2006 roku zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki postępowań konkursowych przeprowadzonych na zlecenie realizacji w 2006 roku zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

Wśród ofert na realizację w roku 2006 zadania publicznego nr 1: wspieranie dzieci
i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i przestępczością, szczególnie z terenów wiejskich komisja konkursowa wyłoniła ofertę pn. „Szkolne Dni STOP Przemocy” Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (przyznana dotacja:
37 412 PLN).

Wśród ofert na realizację w roku 2006 zadania publicznego nr 2: ochrona przed wykorzystywaniem, molestowaniem i przemocą do za najkorzystniejszą komisja konkursowa uznała ofertę pn. „Ucząc się na błędach innych, pomagamy sobie wzajemnie” Stowarzyszenia Społecznego WZAJEMNA POMOC (przyznana dotacja: 11 108 PLN).

Wśród ofert na realizację w roku 2006 zadania publicznego nr 3: podejmowanie działań mających na celu prospołeczną i prawną edukację dzieci i młodzieży komisja konkursowa wybrała ofertę pn. „Mówimy NIE” Caritas Archidiecezji Łódzkiej (przyznana dotacja:
25 820 PLN).

Metryczka

Data publikacji 15.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry